Ruth og Rene
Af Mette Schwartz 28. nov 2019 |

Ruth Cilwik er den rette til at bære missionen videre

Efter 18 år som generalsekretær giver René Hartzner nu missionsfaklen i Aktiv Mission videre til Ruth Cilwik. Hun tager over fra januar 2020, og derefter træder René Hartzner ind i bestyrelsen.

”Når jeg overgiver tøjlerne til Ruth Cilwik, føler jeg, at jeg virkelig kan slappe af,” siger generalsekretær i Aktiv Mission, René Hartzner.

I oktober fyldte han 84 år, og selv om troen på mission stadig brænder i ham, så har han gennem årene gået og tænkt på, hvem der ville være i stand til at påtage sig opgaven som ny generalsekretær. Da Ruth Cilwik i august 2018 trådte ind i jobbet som projektkoordinator i Aktiv Mission, faldt brikkerne endelig på plads.
”Ruth har jeg kendt igennem mange år som et meget positivt menneske. En visionær og stabil kvinde, som har et godt ry og et stort netværk. Derfor glæder jeg mig meget over, at kaldet til generalsekretær giver genklang i hendes hjerte,” fortæller René Hartzner.

Rundet af mission

Allerede fra barnsben har Ruth Cilwik været i berøring med mission. Hun er født ind i en tysk præstefamilie og fulgte med spidse ører med i alle de eventyrlige historier fra missionsfelten, som hendes far vendte hjem med.

Siden blev hun selv præst og kom i 1989 til Danmark, hvor hun er en aktiv del af det danske kirkelandskab. I dag kombinerer hun jobbet som projektkoordinator i Aktiv Mission med stillingen som deltidspræst i Missionsforbundet i Frederiksværk. Den kombination fortsætter, når hun overgår til stillingen som generalsekretær.

”Opfordringen fra René til at træde ind i rollen som generalsekretær ramte virkelig en hjertestreng i mig. Når jeg kigger på Aktiv Missions historie og René Hartzners liv, så er det langt hen ad vejen båret af det samme, som jeg brænder for. Nemlig at finde de mennesker, der bærer evangeliet længere ud, end jeg nogensinde kan komme til, og så støtte disse mennesker,” bekræfter Ruth Cilwik.

Ruth og Rene
Ruth Cilwik overtager rollen som generalsekretær i januar 2020 og bliver dermed visionsbærer for Aktiv Mission. Renè Hartzner træder derefter ind i bestyrelsen.

 

Kræver hårdt arbejde

Med et generationsskifte ønsker René Hartzner at sætte de kræfter ind, som kan bringe organisationen videre ind i fremtiden.

”Et missionsselskab kræver fokus. Det er et arbejde op ad bakke og kræver investering, hvis det skal vokse. Skal man følge med i udviklingen, så skal der yngre kræfter til. Det gælder også for rollen som generalsekretær, der jo er visionsbæreren i organisationen,” slår han fast.

Nye kræfter er ansat

Den udvikling er allerede sat i gang i Aktiv Mission, da en mæcen donerede et større pengebeløb til at styrke organisationen tilbage i 2017. Det har gjort det muligt at ansætte kompetente folk inden for projektledelse, fundraising og kommunikation, som er i fuld gang med at udvikle og forny Aktiv Mission. Et hold som Ruth Cilwik nu skal lede videre.

”Vores projekter ude i felten er så rendyrkede af Jesu kærlighed og handlekraft, som i Indien, hvor millioner oplever livsforvandling i mødet med Jesus. Men for at vi fortsat kan støtte, kræver det jo en opbakning fra givere i Danmark, som brænder for mission. Derfor arbejder vi på at redefinere missionsbegrebet på den nygamle måde, som vi med et smil kalder det på kontoret. For missionsbefalingen er jo den samme, men hvordan fornyer vi os og taler et sprog, hvor vi mærker, at det er samfundsrelevant og også fanger opmærksomheden hos de yngre generationer. Det har vi stort fokus på lige nu,” forklarer Ruth Cilwik og tilføjer:
”Jeg overtager en organisation med høj troværdighed, som altid har haft en fornuftig omgang med pengene. Det skyldes jo i høj grad Renés person. Den troværdighed vil jeg gerne værne om i Aktiv Mission.”

 

"Hvis ikke jeg tror på Aktiv Mission, så tror jeg ikke på mission."


Nyt håb

Visdom søger man hos de ældre, for livserfaring kommer med årene, siger Job i Bibelen. Den kommer René Hartzner fortsat til at bidrage med i Aktiv Mission, når han træder tilbage som generalsekretær og i stedet går ind i bestyrelsen. Han tror på, at vi kristne har en vigtig rolle at spille, og samfundet har brug for, at vi tager bladet fra munden.

”Med kristendommens tilbagegang i det danske samfund ser jeg en stigende nervøsitet og bekymring for udviklingen, fordi frygten styrer dagsordenen i samfundet. Vi hører om uro og krige rundt om i verden, klimakrisen raser, og de unge kæmper med stigende angst og stress. Som kristne har vi håbet, som gør, at vi kan gå igennem svære ting, men stadig med håb. Det er vigtigt for et samfund. Hvis man skal løse problemer, må man ikke blive sortsynet. For hvis hænderne er helt nede, udretter man ikke noget."


René, tror du stadig på, at Aktiv Mission kan gøre den forskel?

”Hvis jeg ikke tror på Aktiv Mission, så tror jeg ikke på mission,” siger René og tilføjer: ”Opgaven er på ingen måde afsluttet. Nej tværtimod. Den er måske vigtigere end nogensinde at holde fast i.” Og Ruth Cilwik stemmer i: ”Vi har en opgave - ikke kun ude i den store verden - men også i at vække hjertet for mission herhjemme.”

Danmark

Befolkning
5.800.000

Donér