Vi er Aktiv Mission

Organisationen

Aktiv Mission er en dansk missionsorganistion, der på tværs af kirkesamfund hjælper kirker og organisationer i udlandet med at sprede budskabet om Jesus Kristus.

Aktiv Mission hjælper i dag sommerlejre for børn i Albanien, unge narkomaner i Rusland, kristent satelit-tv i Mellemøsten, gospelkor i Polen, metodistkirken i Havanas fattigste kvarter San Miguel i Cuba og en frivillighedsbaseret kirkeplanter organisation i Indien. Hvert år når vi ud med evangeliet til flere tusinde mennesker.

Aktiv Mission udgiver et magasin tre gange årligt, og arrangerer jævnligt ture til vores projekt lande. Du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du vil vide mere. Du kan finde os på facebook, hvor du kan læse mere om arbejdet i vores projektlande.

Vision og Mission

Aktiv Mission blev stiftet i november 2001. Vores vision er:

  • at opmuntre samfund i Østeuropa, Mellemøsten, Caribien og Asien til forandring ved at udvise integritetens og barmhjertighedens kraft og ved at styrke den kristne kirke.
  • at støtte kristne kirker i Østeuropa, Mellemøsten, Caribien og Asien, så de med vores støtte bliver i stand til at realisere deres egne missioner.
  • at gøre brug af ressourcer og kompetencer i Vesten for at møde missionsbehov i Østeuropa, Mellemøsten, Caribien og Asien.

Vores mission er at dele Guds nåde og evangeliet med så mange mennesker som muligt ved at støtte kirker og kristne missionsprojekter i Østeuropa, Mellemøsten, Caribien og Asien.

Aktiviteter

Aktiv Mission opbygger kirker, menigheder og mennesker ved:

  • at uddanne og støtte kirkeledere
  • at støtte nyskabende kristne initiativer
  • at udsende medarbejdere til at støtte lokale partnere i udlandet
  • at afholde kristne konferencer
  • at støtte kristne tv-udsendelser

Aktiv Missions mål er at integrere følgende aktiviteter som en del af vores virke:

  • at trykke og distribuere kristen litteratur
  • at bygge kirkebygninger
Ruth og Rene

Vores historie

Aktiv Mission er en dansk missionsorganisation, der på tværs af kirkesamfund hjælper kirker og organisationer i udlandet med at sprede budskabet om Jesus Kristus.

Aktiv Mission blev i 2001 grundlagt af generalsekretær René Hartzner og udspringer af hjælpeorganisationen Mission Øst.

I Aktiv Mission er der et særligt fokus på ligeværdigt partnerskab, hvor vi opmuntrer og støtter hinanden som samarbejdspartnere. Vi herhjemme kan lære af dem derude, som årligt ser tusinder komme til tro, og vi kan støtte op om deres arbejde med forbøn, økonomi og kapacitetsopbygning.

Aktiv Mission hjælper i dag sommerlejre for fattige børn i Albanien, unge narkomaner i Rusland, kristent satellit-tv i Mellemøsten, gospelkor for alle aldre i Polen, metodistkirken i Havanas fattigste kvarter San Miguel i Cuba og en kirkeplanterbevægelse i Indien. Hvert år når vi ud med evangeliet til flere tusind mennesker.

Vores mission er at dele Guds nåde og evangelium med så mange mennesker som muligt ved at støtte kirker og kristne missionsprojekter i Østeuropa, Mellemøsten, Caribien og Asien.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på Aktiv Missions generalforsamling for en periode af to år ad gangen. Aktiv Missions generalsekretær udpeges af bestyrelsen. 

Ansatte i Aktiv Mission

Aktiv Missions sekretariat har kontor i København på Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup.